Manggagawa Naman!

SINO SI KA LEODY?

Ako si Ka Leody De Guzman. Isa akong anak ng magsasaka, dating factory worker at isang lider manggagawa. Naninindigan ako kasama ng masa para sa pagtugon sa mga magkakaugnay na krisis sa kalusugan, kabuhayan, klima at karapatan.

ANG ATING PLATPORMA

Mahigit sa 30 taon ko ako lumalaban kasama ang mga manggagawa. Bitbit ko ang plataporma ng masa para sa trabaho, karapatan at oportunidad para sa lahat ng Pilipino.

Walang totoong progreso kung walang hustisyang panlipunan. Ang totoong pag-unlad ay nasa pag-alwan sa buhay ng mamamayan, laluna ng mga inaapi't pinagsasamantalahan: sa kampanya natin, atin ring ipinaglalaban ang karapatang pantao, ang public healthcare, ang pagkapantaypantay sa kasarian, ang hustisyang pangklima at marami pang iba.

MGA PAHAYAG

Adyenda Para Sa Milyon-milyong Wage Workers

April 29, 2022

Bumibilang ng 26.3 milyon ang sahurang manggagawa sa bansa, mula sa kabuuang 41.5 milyong employed (2018 data). Ang kanilang pinagsamang…

Sa Resulta ng mga Surveys

April 07, 2022

Hindi kami apektado ng resulta ng mga surveys pero asahan ng publiko na dodoblehin o tritriplehin pa namin sa PLM - Partido Lakas ng Masa…

Adyenda para sa Migranteng Pilipino at Kanilang Pamilya

April 05, 2022

Isinusulong ko ang sumusunod na reporma para tiyakin ang karapatan, kabuhayan at kagalingan ng mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya…

Raised Fist

GUSTO MO BANG MAKIISA SA LABAN?

Mag-sign up bilang volunteer para sa kampanya ni Ka Leody, at maging bahagi ng tunay na pagbabago ngayon.

Ka Leody Campaign Logo

Manggagawa Naman. Atin to!

FOLLOW OUR CAMPAIGN

Contact

Have feedback for the campaign? Send a message using the form below, or send an email to media@kaleody.org

Passionately made by volunteers of Ka Leody De Guzman

© 2022