Manggagawa Naman!

WHO IS KA LEODY?

My name is Leody De Guzman. I’m a son of a farmer, a former factory worker and a labor leader. I’m fighting alongside all of you to respond to the intersecting crises of health, livelihood, climate change and human rights.

OUR PLATFORM

I’ve fought alongside workers for more than 30 years. Our platform centers jobs, rights and opportunities for all Filipinos.

There’s no progress if there is no social justice. Genuine progress is inclusive and prioritizes the marginalized: in this campaign, we are also fighting for human rights, public healthcare, gender equality, climate justice and many more.

STATEMENTS / PRESS RELEASES

Adyenda Para Sa Milyon-milyong Wage Workers

April 29, 2022

Bumibilang ng 26.3 milyon ang sahurang manggagawa sa bansa, mula sa kabuuang 41.5 milyong employed (2018 data). Ang kanilang pinagsamang…

Sa Resulta ng mga Surveys

April 07, 2022

Hindi kami apektado ng resulta ng mga surveys pero asahan ng publiko na dodoblehin o tritriplehin pa namin sa PLM - Partido Lakas ng Masa…

Adyenda para sa Migranteng Pilipino at Kanilang Pamilya

April 05, 2022

Isinusulong ko ang sumusunod na reporma para tiyakin ang karapatan, kabuhayan at kagalingan ng mga migranteng Pilipino at kanilang pamilya…

Raised Fist

WANT TO BE INVOLVED?

Sign up as a volunteer for Ka Leody’s campaign now and be part of real change.

Ka Leody Campaign Logo

Manggagawa Naman. Atin to!

FOLLOW OUR CAMPAIGN

Contact

Have feedback for the campaign? Send a message using the form below, or send an email to media@kaleody.org

Passionately made by volunteers of Ka Leody De Guzman

© 2022