BENTE-BENTE PARA SA 2022

Ang ating kampanya ay hindi nakaasa sa mga kontribusyon ng mga bilyonaryong negosyante.

Kaya ang tagumpay ng islogang “Manggagawa Naman” ay sa atin nakasandig.

NAIS MO BANG SUMUPORTA?

Pumili ng halaga

PARA SA MGA DIREKTANG DONASYON

Maaari ring mag-donate nang direkta sa mga account na ito.

GCash Logo

GCash Account

Account Name

Olivia Asiddao

Account Number

09171283385

GCash Logo

PNB Account

Account Name

Olivia Asiddao

Account Number

107710070487

GCash Logo

BDO Account

Account Name

Glenn Ymata

Account Number

008670044426

Bakit #ManggagawaNaman ang kailangan?

Ang aking paninindigan na lumahok sa elekyong 2022 ay pinanday ng aking mahabang panahon ng paglilingkod sa uring manggagawa at paglahok sa demokratikong pakikibaka ng sambayanan. Kailangang bigyan ng boses ang malawak na bilang ng ating mamamayan na pagod na pagod na sa panloloko ng mga pulitikong nagsisilbi lamang sa interes ng iilang bilyonaryo.

Ka Leody Campaign Logo

Manggagawa Naman. Atin to!

FOLLOW OUR CAMPAIGN

Contact

Have feedback for the campaign? Send a message using the form below, or send an email to media@kaleody.org

Passionately made by volunteers of Ka Leody De Guzman

© 2022